mhwaterzakenmudtrapoxatursolarbeetopsurfland

Historische Vereniging Delfia Bavatorum:

In 2013 inventariseerde de commissie voor de Le Comteprijs 19 verfraaiingen die in aanmerking kwamen voor nominatie voor de Le Comteprijs 2013. De commissie selecteerde uit deze inventarisatie de vijf onderstaande nominaties. Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 mei 2014 worden de winnaars bekend gemaakt.

Nominatie 2: MH WaterZaken en Gemeente Delft: kunstwerk 2 nijlpaarden, in water Bieslandse molensloot, Bieslandse kade

De Bieslandse molensloot bestaat al sinds de ontginning in de late middeleeuwen van het polderland. Nu in de stedelijke bebouwing opgenomen is het een stille waterloop, niet een plek waar iets bijzonders valt te verwachten. Sinds kort kan men echter twee enorme beesten zien drijven in het water. Het zijn twee tegen elkaar aan schurkende nijlpaarden, ontworpen door de Delftse kunstenaar Ruud Buyze, uitgevoerd in ferrocement.
Er zit meer achter - of beter gezegd onder - dit op zich al verrassende kunstwerk. Onder de beesten ligt namelijk in het water een reservoir, dat dient als slibvanger. Het is een nieuw systeem voor een duurzaam waterbeheer, ontwikkeld door het bedrijf MH WaterZaken. Als het reservoir meer en meer gevuld raakt met bezinksel worden de beesten langzaam dieper in het water getrokken. Als de bek van het nijlpaard onder water komt dan is dit het signaal dat het reservoir geleegd moet worden.
Meestal worden waterstaatkundige installaties puur technisch ‘vormgegeven’, maar hier is door de kunsttoepassing het nuttige met het aangename verenigd. De installatie is een mooie synthese van technische innovatie met artistieke verbeelding. Het gekozen motief, twee logge waterdieren waarvan de natuurlijke habitat het water is, legt een geestig verband tussen vorm en functie. Het is een bijzondere ervaring om 2 nijlpaarden te zien, verdwaald in de Bieslandse molensloot.

Naar de website

mudtrap

Mudtrap® is een product van MH WaterZaken.
Vragen kunt u direct stellen door een email te sturen naar info@mhwaterzaken.nl.