Waterbehandeling

Voor gezond, schoon en veilig (oppervlakte) water

Wat doen de Solarbee producten?

De SolarBee producten zijn ontwikkeld om grote volumes water te circuleren (LDC-long Distance Circulation). Wetenschappelijke onderzoeken en honderden referentieprojecten en de daarmee gepaard gaande jarenlange praktijkervaringen bevestigen dat door het circuleren/mengen/mixen van (oppervlakte) water de kwaliteit in belangrijke mate wordt verbeterd of in de gewenste toestand blijft.

Er zijn SolarBee’s voor:

  • Zoete, brakke en zoute oppervlakte wateren. Voorbeelden hiervan zijn estuaria, (zwem) meren en plassen, sierwateren in stedelijk gebied (parken en regenwaterbassins) , golfbanen, pretparken, vakantieparken et cetera.
  • Afvalwatersystemen. Voorbeelden hiervan zijn wateren ten behoeve van de industrie zoals spoelwater (aardappel, groenten en bollen), koelwater, overstortwater, rioolwater zuiveringsinstallaties, afvalwater zuiveringsinstallaties.
  • Beregeningbassins. Voorbeelden hiervan zijn de bassins in de glastuinbouw en agrarische sector.
  • Drinkwater. Voorbeelden zijn drinkwatertorens, of opslagtanks als daar gebruik van wordt gemaakt.

Resultaat van Long Distance Circulation door de Solarbee

Zoete, brakke en zoute oppervlakte wateren

Efficiënte bestrijding van blauwalgen (volksgezondheid), door het verstoren van het leefmilieu van de blauwalgen en het intensiveren van de predatie door Cyanophage, stimuleren o.a. goede eetbare algen w.o. diatomeeën, verbeteren zuurstofhuishouding, voorkomen vissterfte, , vergroten biodiversiteit en het zelf herstellend vermogen, intensiveren en ondersteunen van de voedselketen terwijl het doorzicht toeneemt, stankreductie, verbeteren aanbod voedsel voor schelpdierenkweek et cetera.

Afvalwatersystemen.

Betere en efficiëntere menging in vergelijking tot lucht menging, met als gevolg versnelde afbraak, verkorten van verblijftijd, verbetering BOD en ammonia reductie, stankreductie, minder energiekosten.

Drinkwater

Betere menging met als gevolg minder ontsmettingsmiddelen, energie, bijproducten, voorkomen ijsvorming, reductie van nitrificatie, verwijderen van Tri-Halo Methanen (gemiddeld 51%TTHM reductie) verbeteren smaak en geur.

Solarbee duurzaam en energiezuinig

De Solarbee werkt op basis van zonenergie. Er is ook een “Bee” op netstroom, de Gridbee. Beide zijn energie zuinig.

Ontworpen door Barrax