Waterbehandeling

Voor gezond, schoon en veilig (oppervlakte) water

Wat doet de WaterQi?

WaterQi’s® worden ingezet op meren en plassen en stedelijke waterpartijen. Het is een innovatieve installatie die enerzijds zuurstof inbrengt in het watersysteem en anderzijds milieu verstorende stoffen uit het water haalt.

De WaterQi produceert zeer kleine (nano) luchtbelletjes. De zuurstof die in de luchtbelletjes aanwezig is lost langzaam op in het water waar het wordt gebruikt voor allerlei biologische en chemische processen. Door de WaterQi wordt ook een scheidingsschuim geproduceerd dat wordt afgevangen en verwijderd. In de uitgevoerde testen naar dit schuim is gebleken dat het schuim nutriënten en andere stoffen die het biologisch evenwicht verstoren bevat en op deze wijze uit het water wordt verwijderd. Baggerlagen mineraliseren door de inzet van de WaterQi sneller en in het water opgeloste stoffen slaan neer.

Ontworpen door Barrax